محصولات

آی سی ویژن


بیش از 10 سال فعالیت در حوزه تولید و واردات محصولات آرایشی و بهداشتی به همراه رضایت بسیاری از مشتریان خود ، خرسندیم خود را برای شما عزیزان معرفی کنیم


درباره ما بیشتر بدانید
 
محصولات آی سی ویژن

معرفی 24 رنگ لنز

ما مفتخریم محصولاتی متنوع با کیفیت بالا در رنگ بندی های مختلف برای تمامی سلیقه های بانوان ایرانی را به بازار عرضه نماییم

لنز کد 01


قطر لنز : 14/3 طبیعی
انحنای لنز : 8/6
واتر : 55 درصد

لیست نمایندگان فروش تماس با ما

لنز کد 02


قطر لنز : 14/3 طبیعی
انحنای لنز : 8/6
واتر : 55 درصد

لیست نمایندگان فروش تماس با ما

لنز کد 03


قطر لنز : 14/3 طبیعی
انحنای لنز : 8/6
واتر : 55 درصد

لیست نمایندگان فروش تماس با ما

لنز کد 04


قطر لنز : 14/3 طبیعی
انحنای لنز : 8/6
واتر : 55 درصد

لیست نمایندگان فروش تماس با ما

لنز کد 05


قطر لنز : 14/3 طبیعی
انحنای لنز : 8/6
واتر : 55 درصد

لیست نمایندگان فروش تماس با ما

لنز کد 06


قطر لنز : 14/3 طبیعی
انحنای لنز : 8/6
واتر : 55 درصد

لیست نمایندگان فروش تماس با ما

لنز کد 07


قطر لنز : 14/3 طبیعی
انحنای لنز : 8/6
واتر : 55 درصد

لیست نمایندگان فروش تماس با ما

لنز کد 08


قطر لنز : 14/3 طبیعی
انحنای لنز : 8/6
واتر : 55 درصد

لیست نمایندگان فروش تماس با ما

لنز کد 09


قطر لنز : 14/3 طبیعی
انحنای لنز : 8/6
واتر : 55 درصد

لیست نمایندگان فروش تماس با ما

لنز کد 10


قطر لنز : 14/3 طبیعی
انحنای لنز : 8/6
واتر : 55 درصد

لیست نمایندگان فروش تماس با ما

لنز کد 11


قطر لنز : 14/3 طبیعی
انحنای لنز : 8/6
واتر : 55 درصد

لیست نمایندگان فروش تماس با ما

لنز کد 12


قطر لنز : 14/3 طبیعی
انحنای لنز : 8/6
واتر : 55 درصد

لیست نمایندگان فروش تماس با ما

لنز کد 13


قطر لنز : 14/3 طبیعی
انحنای لنز : 8/6
واتر : 55 درصد

لیست نمایندگان فروش تماس با ما

لنز کد 14


قطر لنز : 14/3 طبیعی
انحنای لنز : 8/6
واتر : 55 درصد

لیست نمایندگان فروش تماس با ما

لنز کد 15


قطر لنز : 14/3 طبیعی
انحنای لنز : 8/6
واتر : 55 درصد

لیست نمایندگان فروش تماس با ما

لنز کد 16


قطر لنز : 14/3 طبیعی
انحنای لنز : 8/6
واتر : 55 درصد

لیست نمایندگان فروش تماس با ما

لنز کد 17


قطر لنز : 14/3 طبیعی
انحنای لنز : 8/6
واتر : 55 درصد

لیست نمایندگان فروش تماس با ما

لنز کد 18


قطر لنز : 14/3 طبیعی
انحنای لنز : 8/6
واتر : 55 درصد

لیست نمایندگان فروش تماس با ما

لنز کد 19


قطر لنز : 14/3 طبیعی
انحنای لنز : 8/6
واتر : 55 درصد

لیست نمایندگان فروش تماس با ما

لنز کد 20


قطر لنز : 14/3 طبیعی
انحنای لنز : 8/6
واتر : 55 درصد

لیست نمایندگان فروش تماس با ما

لنز کد 21


قطر لنز : 14/3 طبیعی
انحنای لنز : 8/6
واتر : 55 درصد

لیست نمایندگان فروش تماس با ما

لنز کد 22


قطر لنز : 14/3 طبیعی
انحنای لنز : 8/6
واتر : 55 درصد

لیست نمایندگان فروش تماس با ما

لنز کد 23


قطر لنز : 14/3 طبیعی
انحنای لنز : 8/6
واتر : 55 درصد

لیست نمایندگان فروش تماس با ما

لنز کد 24


قطر لنز : 14/3 طبیعی
انحنای لنز : 8/6
واتر : 55 درصد

لیست نمایندگان فروش تماس با ما